Incidentele financiële afwijkingen 2017

Incidentele financiële afwijkingen 2017


Het saldo van deze 1e bestuursrapportage bedraagt € 309.000 nadelig. Hierbij is geen rekening gehouden met het voordeel van € 262.700 dat voortkomt uit de analyse rekeningoverschotten.
Dit wordt betrokken bij de Perspectiefnota 2018-2021 en de invulling financiële ruimte (zie ook blz 4).