Economische zaken

Economische zaken

Prestaties 2017

4.1 Een lokale vitale economieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Evaluatie herinrichting centrumplan Lemelerveld.25%
Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.100%
Uitgeven bedrijfskavels.25%
Verder samenwerken Regio Zwolle.25%
Participeren in aanleg van glasvezel in buitengebieden.50%
Participeren in aantakking N348 (noordelijke).100%
Participeren in aantakking N348 (zuidelijke en centrum).75%
Participeren in herinrichting Jagtlusterallee.100%
Participeren in uitbreiden bedrijventerrein "t Febriek - gedeelte Stappenbelt.75%
Participeren in vaststellen van een centrumvisie Dalfsen.75%
Participeren in ontwikkelen kwaliteit buitengebied via actualiseren VAB beleid.100%
4.2 OndernemersklimaatVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.25%
Vergaderingen ondernemersverenigingen/industriële clubs bijwonen (minimaal één wethouder vaak twee).50%
Bedrijvencontactavond organiseren met innovatieprijs.25%

Prestaties voorgaande jaren

4.1 Een lokale vitale economieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.100%
4.3 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijvenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348.75%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

4.1

Een lokale vitale economie

Werkgelegenheid

LISA

9836 (2013)

10.330

11.126*

* Het aantal werkzame personen was te voorzichtig begroot met 10.330. In werkelijkheid is het aantal werkzame personen eind 2016 11.126. Dit komt mede door de aantrekkende economie. Opvallende stijgers zijn groothandel, eet- en drinkgelegenheden en het openbaar bestuur.

WW uitkeringen / Werkzoekenden

C.W.I. (Centrum Werk en Inkomen)

737 (2014)

570

661*

*stand per februari 2017. Het aantal ww uitkeringen was begroot op 570. In werkelijkheid is dit aantal 661 in februari 2017. Dit hogere aantal heeft deels ook te maken met seizoeninvloeden. Het totaal aantal werkzoekenden kent een aantal van 760 per februari 2017.

Uitgifte aantal ha per jaar

Eigen gegevens

0 (start 1-1-2014)

1,6 ha

0,43 ha.

Er zijn in totaal 4 intentieovereenkomsten afgesloten met totaal 2,61 ha.

4.2

Ondernemersklimaat

Aantal bedrijfsbezoeken

Eigen gegevens

18 (2014)

10

5

Incidentele financiële afwijkingen

Geen mutaties.